ZA DOBER VTIS IN ŠE BOLJŠI ODTIS

Ustvarjamo prebojne marketinške kampanje z odgovornim odtisom.

TRAJNOST JE NAŠ DNK

Nismo navadna
marketinška agencija.
Pa tudi nenavadna ne.

Znamo izkoristiti moč novodobnega marketinga v dobro planeta, družbe in gospodarstva. S strateško uporabo blagovnih znamk in razumevanjem njihovega vpliva usmerjamo trajnostni razvoj in spreminjamo vedenje potrošnika na bolje. 

Verjamemo v brezmejno kreativno moč ljudi, ki svoje zamisli s pomočjo tehnologije dodatno nadgrajujejo in bogatijo. Zavedamo se svoje odgovornosti, zato smo 100% zavezani trajnostnim oglaševalskim standardom (TOS).

Yes, we traj

TAKO VAM LAHKO POMAGAMO

Naš know how za vaš wow! 

Sodoben svet zahteva drugačen marketing. Usmerjen v oblikovanje trajnostnega življenjskega stila in navad potrošnika. Usmerjen v kampanje in pobude, ki so gonilo tega razvoja. Zato tudi marketing potrebuje svoj »push« in mi vemo, kako ga narediti. Za vas razvijamo, koncipiramo in realiziramo.

01

RAZVIJAMO _ spremembe, ki jih moramo razumeti in vpeljati, standarde, ki jim moramo slediti, strategijo, ki usmerja našo komunikacijo.

02

KONCIPIRAMO _ kreativne rešitve in kampanje, razvijamo vsebine in aktivnosti za integrirano komunikacijo z odgovornim odtisom.

03

REALIZIRAMO _ akcije in kampanje, ki ustvarjajo spremembo.

Kako vam lahko pomagamo

BRANJE & ZNANJE

Prosim, delite!

Verjamemo v deljenje koristnih informacij, saj le tako bogatimo naše znanje in krepimo medsebojne vezi. Predavamo, delimo dobre prakse, inspiriramo podjetja in prirejamo delavnice ter dogodke.

Iz lastne prakse pa beležimo tudi pomembne ugotovitve uspešnosti trajnostnih praks – in jih z veseljem delimo z vami.

Vsebina, vredna branja

NAŠI NAJLJUBŠI

Rešitve z odgovornim odtisom

To so naše in vaše rešitve, ki nosijo odgovornost ustvarjanja trajnostne družbe ter same pustijo dogovoren odtis. Okoljski odtis. Ter družbeni in gospodarski vtis.

Vsi projekti

NO GREENWASHING!

Svojih poslovnih
partnerjev ne želimo
prati „na zeleno”.

Eno naših glavnih načel je izogibati se vsakršnemu zavajanju. Prvi korak do trajnostne kampanje je uvid, da so potrebne spremembe in pripravljenost, da se jih tudi uresniči.

Vsak proces razvoja trajnostne kampanje začnemo skladno z ritmom znamke oz. podjetja in spremembe implementiramo postopoma, saj se zavedamo, da lahko z močnimi vizualnimi koncepti zelo hitro ustvarimo vtis navidezne trajnosti, kar pa kategorično zavračamo.

Namesto tega se ravnamo po trajnostnih direktivah in zakonodajah, ki so jih zastavile neodvisne mednarodne institucije. Pri tem pa je najbolj pomembno, da v snovanje kampanje že od samega začetka vključimo naročnika. Le s partnerskim odnosom lahko ustvarjamo trdne trajnostne strategije ter prebojne kreativne kampanje.

Preberi več

BRANJE & ZNANJE

Vsebina,
vredna branja

Vsi članki